QUICK Ładowacz czołowy MODEL Q46

QUICKQUICK Ładowacz czołowy MODEL Q46
dim_Q46

QUICK Ładowacz czołowy MODEL Q46

Udźwig przy 195 barach

  1. 2.400 kg na osi obrotu, przy podłożu

    1.900 kg na osi obrotu, max. wysokość podnoszenia

  2. 1.910 kg 800 mm od osi obrotu, przy podłożu

    1.810 kg 800 mm od osi obrotu, na wysokości 1,5 m

    1.630 kg 800 mm osi obrotu, max. wysokość podnoszenia

  3. 2.770 kg max. udźwig napełniania 800 mm od osi obrotu

frontloaderspec_legend_angles.jpg

Udźwig na osi obrotu
Udźwig 800 mm od osi obrotu
Max. udźwig napełniania 800 mm od osi obrotu

Kąty pracy*

43° min. kąt załadunku. 60° min. kąt wyładunku

Wysokość podnoszenia

3,75 metrów do osi obrotu
3,45 metrów do poziomu osprzętu*


*Różni się w zależności od osprzętu.

Rozmiary ciągnika

60-100 KM, 45-75 kW i/lub

Masa ciągnika

Do ok. 4.500 kg.
Moc ciągnika, masa ciągnika i wielkość wpływa na dobór ładowacza.

Masa ładowacza

585 kg