QUICK Ładowacz czołowy MODEL Q38

QUICKQUICK Ładowacz czołowy MODEL Q38
dim_Q38

QUICK Ładowacz czołowy MODEL Q38

Udźwig przy 195 barach

  1. 2.270 kg na osi obrotu, poziom podłoża

    1.800 kg na osi obrotu, max.wysokość podnoszenia

  2. 1.840 kg 800 mm od osi obrotu, poziom podłoża

    1.740 kg 800 mm od osi obrotu, 1,5 m wysokości podnoszenia

    1.590 kg 800 mm od osi obrotu, max. wysokość podnoszenia

  3. 2.380 kg udźwig przy napełnianiu 800 mm od osi obrotu

frontloaderspec_legend_angles.jpg

Udźwig na osi obrotu
Udźwig 800 mm od osi obrotu
Udźwig napełniania 800 mm od osi obrotu

Kąty pracy*

44° min. kąt załadunku. 58° min. kąt wyładunku

Wysokość podnoszenia

3.50 metrów osi obrotu
3.20 metrów do poziomu osprzętu*


*Różni się w zależności od osprzętu.

Rozmiary ciągnika

Około 50-80 KM, 37-60 kW i/lub

Masa ciągnika

Do ok. 4.000 kg.
Moc ciągnika, masa ciągnika i wielkość wpływa na dobór ładowacza.

Masa ładowacza

521 kg