QUICK Ładowacz czołowy MODEL Q48

QUICKQUICK Ładowacz czołowy MODEL Q48
dim_Q48

QUICK Ładowacz czołowy MODEL Q48

Udźwig przy 195 barach

  1. 2.770 kg na osi obrotu, poziom podłoża

    2.210 kg na osi obrotu, max. wysokość podnoszenia

  2. 2.250 kg 800 mm od osi obrotu, poziom podłoża

    2.110 kg 800 mm od osi obrotu, 1,5 m wysokości podnoszenia

    1.920 kg 800 mm od osi obrotu, max. wysokość podnoszenia

  3. 2.770 kg udźwig przy napełnianiu 800 mm od osi obrotu

frontloaderspec_legend_angles.jpg

Udźwig na osi obrotu
Udźwig 800 mm od osi obrotu
Udźwig przy napełnianiu 800 mm od osi obrotu

Kąty pracy*

43° min. kąt załadunku. 60° min. rozładunku

Wysokość podnoszenia

3,75 metrów do osi obrotu
3,45 metrów do poziomu*


*Różni się w zależności od osprzętu.

Wymiary ciągnika

Około 60-100 KM, 45-75 kW i/lub

Masa ciągnika

Do ok. 4,500 kg.
Moc ciągnika, masa ciągnika i wielkość wpływa na dobór ładowacza.

Masa ładowacza

585 kg