QUICK Ładowacz czołowy MODEL Q26

QUICKQUICK Ładowacz czołowy MODEL Q26
dim_Q26

QUICK Ładowacz czołowy MODEL Q26

Udźwig przy 195 barach

  1. 1.890 kg na osi obrotu, poziom podłoża

    1.490 kg na osi obrotu, max. wysokość podnoszenia

  2. 1.500 kg 800 mm od osi obrotu, poziom podłoża

    1.370 kg 800 mm od osi obrotu, 1,5 m lift height

    1.280 kg 800 mm od osi obrotu, max. wysokość podnoszenia

  3. 2.310 kg uźwig przy napełnianiu 800 mm od osi obrotu.

frontloaderspec_legend_angles.jpg

Udźwig  na osi obrotu
Udźwig force 800 mm od osi obrotu
Udźwig przy napełnianiu 800 mm od osi obrotu

Kąty pracy*

41° min. kąt załadunku. 63° min. kąt wyładunku

Wysokość podnoszenia

3,20 metrów do osi obrotu
2,90 metrów do poziomu osprzętu*
*Różni się w zależności od osprzętu.

Rozmiary ciągnika

Około 50-70 KM, 37-52 kW i/lub

Masa ciągnika

Do ok. 3.000 kg.
Moc ciągnika, masa ciągnika i wielkość wpływa na dobór ładowacza.

Masa ładowacza

505 kg