HARMONOGRAM PROW 2014-2020

AktualnościHARMONOGRAM PROW 2014-2020

HARMONOGRAM PROW 2014-2020

Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” (typ operacji „Premie dla młodych rolników”) – marzec 2016 r.

„sparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” (typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych„ – marzec 2016 w nastęująych obszarach

– racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzania innowacji, zmiany profilu produkcji, zwięszenia skali produkcji, poprawy jakośi produkcji lub zwięszenia wartośi dodanej produktu (obszar d) oraz

– produkcji prosią, produkcji mleka krowiego oraz hodowli bydł (obszar a, b i c)

„worzenie grup producentów i organizacji producentów” czerwiec 2016 r.

„rzywracanie potencjał produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęk żwiołwych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich śodkó zapobiegawczych” (typ operacji „nwestycje odtwarzająe potencjałprodukcji rolnej”) – sierpieo 2016 r. – termin uzależiony od wystąienia klęk żwiołwych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

„sparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” ( typ operacji „nwestycje w gospodarstwach połżnych na obszarach Natura 2000”) – marzec 2017 r.

„omoc na rozpoczęie działlnośi gospodarczej na rzecz rozwoju małch gospodarstw ( typ operacji „estrukturyzacja małch gospodarstw”) I kwartał2017 r. – termin uzależiony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płtniczej

„łtnośi na rzecz rolnikó kwalifikująych siędo systemu dla małch gospodarstw, któzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” (typ operacji „łtnośi dla rolników przekazująych mał gospodarstwa”) – I kwartał2017 r. – termin uzależiony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płtniczej

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” (typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”) -nabór dla rolników, będących osobami fizycznymi, domowników lub małżonków tych rolników –lipiec 2016 r.

„Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działlnośi pozarolniczej” (typ operacji „ozwó przedsięiorczośi –rozwó usłg rolniczych”)–paźziernik 2016 r.

„sparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” (typ operacji „rzetwóstwo i marketing produktó rolnych”)-nabór wniosków obejmująy równieżwsparcie budowy nowych zakłdów przetwórczych w 4 sektorach przetwórstwa (mięa, mleka, owoców i warzyw, zbóż -po akceptacji zmian do PROW 2014-2020 przez KE –listopad 2016 r.

„omoc narozpoczęie pozarolniczej działlnośi gospodarczej naobszarach wiejskich” (typ operacji „remie na rozpoczęie działlnośi pozarolniczej”)–I kwartał2017 r. -termin uzależiony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płtniczej

W razie pytań zapraszamy do siedziby Firmy.

Zadzwoń do nas!


Sprzedaż części

tel.: +48 24 362 73 03

fax: +48 24 362 73 02

email: biuro@agrohandel.kutno.pl


Sprzedaż maszyn

tel.: +48 24 355 78 50

tel.: +48 696 058 537

Agrohandel Kutno

Woźniaków 19a,
99-300 Kutno

ODDZIAŁ CIACHCIN

Ciachcin 4C
09-230 Bielsk
Trasa 60 Płock – Ciechanów

ODDZIAŁ ŁOWICZ

ul. Prymasowska 84
(trasa 14, kierunek Łódź)
99-400 Łowicz