M-Rol Elektroniczna waga inwentarzowa TYP WG-02/1 dla bydła

WAGIM-Rol Elektroniczna waga inwentarzowa TYP WG-02/1 dla bydła